Vitajte na stránke GEOWEB

Informácie

Na webstránke GEOWEB nájdete užitočné poznámky a študijné materiály z predmetov Geodézia, Prax, Náuka o teréne a Mapovanie.

V sekcii Prístroje nájdete fotografie nivelačných prístrojov, teodolitov a diaľkomerov.

Stránka je venovaná študentom SPŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach a prvá verzia bola vytvorená ako projekt SOČ v roku 2011.

Vyhľadávanie